Projekt för näringslivet

Inom Dorotea kommun arbetar vi med ett antal projekt med syfte att utveckla kommunen och företagsklimatet.

SIKT

SIKT är en förkortning för Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt. Projektet syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning för nyanlända och utrikesfödda. Målet är att fler inom målgruppen ska nå egen sysselsättning. Projektet erbjuder ett antal så kallade jobbspår, vilka är ett sätt att kombinera språkutbildning med kortare yrkesutbildning och praktik hos möjliga arbetsgivare.

Teknikparken

Ett samarbetsprojekt med Dorotea, Vilhelmina och Åsele med Malgomajskolan i centrum, under 2016 gick även Storuman med i detta projekt. Grundsyftet med projektet var att stärka upp skolan så den kan leverera så bra arbetskraft som möjligt till våra företag och ge ungdomarna en så likvärdig utbildning som möjligt. Projektet växer hela tiden, antalet medlemsföretag ökar och vi ser framför oss i nästa steg en utbildnings- och innovationsarena. Företagen som är medlemmar i teknikparken kan få stöd med utbildning, utveckling och kontakter. Projektet bekostas genom medlemsinsatser, kommunala medel och stöd från Länsstyrelsen och Region Västerbotten.


Digitala Steget

Digitala Steget vänder sig till besöksnäringen och syftar till att utveckla turistföretagens digitala kompetens så att de kan få fler kunder på nätet. Marknadsföring online blir viktigare och viktigare – syns du inte så finns du i princip inte. Därför erbjuder Digitala Steget företagen seminarier och workshops inom olika marknadsföringsområden. Projektet erbjuder även individuell coachning till företag, antingen genom egna resurser eller externa konsulter. Projektet kan även ge en ny hemsidesmall åt företag och hjälpa dem att hitta ett passande bokningssystem. Projektet pågår till och med juli 2022. 


Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR)

Från och med 2021 vänder sig NiMR till företag som är drabbade av covid-19 och erbjuder stöd och rådgivning till och med mars 2022. Projektet kan hjälpa till vid ägarskiften, innovationer, kompetensförsörjning som syftar till att göra er till en attraktiv arbetsgivare, när ni vill nå en större marknad, kapitalförsörjningsfrågor, omställningsarbete och hållbarhetsfrågor. För mer information se Möjligheternas regions webbplats.

Länk till mojligheternasregion.se.


Lapplands Sydport

Syftet med Lapplands Sydport är att förbättra marknadsföringen av Dorotea kommun som turistmål och öka samverkan inom besöksnäringen. Detta kommer uppnås bland annat genom att bygga en digital plattform som förenar alla kommunens besöksmål och genom att upprätta strukturer för samarbete mellan de olika aktörerna. Även andra praktiska åtgärder kommer genomföras. 

Uppdaterad den 14 november 2022,

Länk till Företagsbesök

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se