Projekt för näringslivet

Inom Dorotea kommun arbetar vi med ett antal projekt med syfte att utveckla kommunen och företagsklimatet.

Teknikparken

Ett samarbetsprojekt med Dorotea, Vilhelmina och Åsele med Malgomajskolan i centrum, under 2016 gick även Storuman med i detta projekt. Grundsyftet med projektet var att stärka upp skolan så den kan leverera så bra arbetskraft som möjligt till våra företag och ge ungdomarna en så likvärdig utbildning som möjligt. Projektet växer hela tiden, antalet medlemsföretag ökar och vi ser framför oss i nästa steg en utbildnings- och innovationsarena. Företagen som är medlemmar i teknikparken kan få stöd med utbildning, utveckling och kontakter. Projektet bekostas genom medlemsinsatser, kommunala medel och stöd från Länsstyrelsen och Region Västerbotten.


Lapplands Sydport

Syftet med Lapplands Sydport är att förbättra marknadsföringen av Dorotea kommun som turistmål och öka samverkan inom besöksnäringen. Detta kommer uppnås bland annat genom att bygga en digital plattform som förenar alla kommunens besöksmål och genom att upprätta strukturer för samarbete mellan de olika aktörerna. Även andra praktiska åtgärder kommer genomföras. 


SHiMR

Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom Region 10 som syftar till ökat entreprenörskap och en hållbar tillväxt i regionen. *
I syfte att öka företagens konkurrenskraft och stötta företag att arbeta för målen i Agenda 2030, avseende hållbart företagande - social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kommer projektet att erbjuda behovsanpassade stöd och kompetenshöjande aktiviteter. Projektet ska också arbeta för att lösa utmaningarna med de regionala skillnader för stöd för näringslivet som finns genom att genomföra en rad olika aktiviteter med utgångspunkt i att utveckla nya modeller för samverkan mellan företag, kommuner, företagsfrämjare och akademi samt att utarbeta en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10.

Projektägare: Lycksele Kommun
Projekttid: 2023 – 2025
Medfinansiärer: ERUF projekt med medfinansiering från Region Norrbotten, Region Västerbotten och kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Sorsele, Storuman, Åsele.

*Region 10 är en frivillig sammanslutning av 10 inlandskommuner i Norrbottens och Västerbottens inland. Deltagande kommuner: Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun.

 

Uppdaterad den 19 september 2023,

Länk till Företagsbesök

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se