Projekt för näringslivet

Inom Dorotea kommun arbetar vi med ett antal projekt med syfte att utveckla kommunen och företagsklimatet.

Move Up North

Move Up North är ett treårigt projekt med start 1 januari 2024, där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Det är tio inlandskommuner som jobbar tillsammans i projektet. Målet är att öka kunskapen om regionen och att fler ska ta steget och välja någon av kommunerna som bostadsort. Det handlar om att jobba långsiktigt, då vi vet att det är ett stort beslut att flytta.

Vi är en region som är på charmoffensiven. I projektet ska vi hjälpas åt med att se till att de som flyttar hit får ett bra mottagande. Här finns möjlighet att hitta balansen mellan arbete och fritid. I inlandet finns en vardag med både äventyr och avkoppling. Dessutom är människorna som bor här välkomnande och, framför allt, hjälpsamma.    

Kompetens till ett växande näringsliv 

I regionen har vi företag som växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till karriär och utveckling. Move Up North ska samverka med projektet SHiMR för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens.  

Projektorganisation  

I Move Up North finns tio inflyttarlotsar anställda, en i varje inlandskommun. De kommer att arbeta för att bygga upp en inflyttarservice som ska fungera även efter projektets avslut och de kommer också att vara i kontakt med potentiella inflyttare.

För att stötta inflyttarlotsarna i deras arbete finns en projektledare, en projektadministratör och en projektkommunikatör anställda i Move Up North.  

Korta fakta om Move Up North 

Fyra logotyper för de fyra finansiärerna.

 

SHiMR

Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom Region 10 som syftar till ökat entreprenörskap och en hållbar tillväxt i regionen. *
I syfte att öka företagens konkurrenskraft och stötta företag att arbeta för målen i Agenda 2030, avseende hållbart företagande - social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kommer projektet att erbjuda behovsanpassade stöd och kompetenshöjande aktiviteter. Projektet ska också arbeta för att lösa utmaningarna med de regionala skillnader för stöd för näringslivet som finns genom att genomföra en rad olika aktiviteter med utgångspunkt i att utveckla nya modeller för samverkan mellan företag, kommuner, företagsfrämjare och akademi samt att utarbeta en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10.

Projektägare: Lycksele Kommun
Projekttid: 2023 – 2025
Medfinansiärer: ERUF projekt med medfinansiering från Region Norrbotten, Region Västerbotten och kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Sorsele, Storuman, Åsele.

*Region 10 är en frivillig sammanslutning av 10 inlandskommuner i Norrbottens och Västerbottens inland. Deltagande kommuner: Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun.

 

Uppdaterad den 28 februari 2024,

Länk till Företagsbesök

Utvecklingsenheten

Enhetschef
Sara Norlin
0942-141 91
sara.norlin@dorotea.se 

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektmedarbetare SHiMR
Peter Ahlqvist
0942-141 95
peter.ahlqvist@dorotea.se