Språk- och kulturinventering

Nu genomför Dorotea kommun en språk- och kulturinventering. Syftet med enkäten är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser och vilka behov samt önskemål av språk- och kulturinsatser som finns i kommunen. För att kommunen ska kunna möta och tillgodose behoven som finns samt önskemål av språk- och kulturinsatser och vara en aktiv samisk förvaltningskommun, önskar vi att ni som berörs av minoritetslagen tar er tid att fylla i enkäten.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft. Den ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Kraapohken tjïelte – Dorotea kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och har därmed ett särskilt ansvar för det samiska språket och den samiska kulturen.

Enkäten behandlas helt anonym och varje hushåll ska endast fylla i en enkät. Du/Ni som inte har möjlighet att fylla i enkäten via dator, surfplatta eller telefon. Kan hämta enkäten på receptionen i kommunhuset eller ring receptionen 0942-140 00 så skickar vi en enkät till dig/er. Fyller du/ni i enkäten via pappersformat, vänligen lämna in enkäten till receptionen på kommunhuset eller om du/ni önskar via svarspost.

Kommunanställda och brukare av äldreomsorg eller hemtjänst kommer att ombeds svara på ytterligare enkäter.

Sista svarsdag är tisdag den 28 juni!

Klicka här för att komma till enkäten

Har du frågor gällande enkäten? Ta kontakt med:

Sanna-Lisa Streuka, samisk samordnare
Telefon: 0942-141 71
E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se

Uppdaterad den 14 november 2022,

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se