Lyssna Insia

Autogiro

För att betala dina fakturor för Dorotea TV- eller bredbandsnät via Autogiro behöver du fylla i, skriva på och lämna in en speciell blankett.

Blankett för ansökan om autogiro

Du kan också få fakturorna som efaktura. Detta beställer du via din Internetbank eller kontaktar oss så hjälper vi dig!

Uppdaterad den 13 december 2016

IT & Stadsnätsenheten

917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
Fax: 0942 - 140 01

Bredbandsfrågor:
bredband@dorotea.se

Tv-frågor:
tv@dorotea.se