Lyssna Insia

Lekplatser

I Dorotea kommun finns ett stort antal lekplatser. De flesta i anslutning till skolorna och förskolorna.

Våra lekplatser besiktas varje år för att

Säkerhet

Alla våra lekredskap är utformade och placerade enligt rådande säkerhetsföreskrifter. Ofta är lekplatserna dessutom inhägnade med staket för att skärma av mot trafiken. Trots det måste man som förälder vara medveten om att det inte är möjligt att bygga bort alla risker, utan man måste själv vara delaktig och ha uppsikt över barnen. Vi besiktigar alla lekplatser varje år och underhåller dem kontinuerligt.

Felanmälan

Det som var helt igår kan vara trasigt idag. Vi är därför mycket tacksamma om du anmäler en skada till oss så fort som möjligt. Om du vill anmäla slitna och trasiga lekredskap eller om du har andra synpunkter på lekplatserna följ länken nedan.

Läs mer om hur du gör felanmälan här!

Kommunala Lekplatser

Risbäcks skola

På lekplatsen finns

Förskolan Smulan

På lekplatsen finns

Förskolan Nyckelpigan

På lekplatsen finns

Postgatan

På lekplatsen finns

Västra Sjögatan

På lekplatsen finns

Strandenskolan

På lekplatsen finns

Stallgatan/Skogsgatan

På lekplatsen finns

Doroteahus Lekplatser

Byvägen 10-12

På lekplatsen finns

Sofiavägen 27

På lekplatsen finns

Sofiavägen 1-3

På lekplatsen finns

Sofiavägen 2-4

På lekplatsen finns

Sofiavägen 5-9

På lekplatsen finns

Sofiavägen 10-12

På lekplatsen finns

Uppdaterad den 28 december 2016

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71