Lyssna Insia

Handlingsplan

Kommunen skall för varje år upprätta en handlingsplan för hur bygdeavgiftsmedlen skall användas i kommunen under året. Handlingsplanen skall godkännas av Länsstyrelsen.

Handlingsplanen bör vara kopplad till och utformad i samklang med länets regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. Bygdeavgiftsmedlen skall medverka till en kontinuerlig utveckling av bygden. Möjligheten till medfinansiering av projekt inom EU:s strukturfondsprogram och Landsbygdsprogrammet skall beaktas.

Tilldelning av bygdeavgiftsmedel bestäms av Länsstyrelsen under början av respektive år.

Länk till handlingsplan 2019

Länk till protokoll

Uppdaterad den 19 november 2018