Lyssna Insia

Ett positivt företagande

I Dorotea är vi stolta över våra företagare och det är fint att vara företagsam. Det finns en lån tradition av företagande och en tillverkande industri. Vi har flera företag som är världsledande inom sin bransch, vilket har skapat ett diversifierat näringsliv med företag i de flesta branscher. De två största branscherna på den privata sidan är tillverkning och kundtjänst.

Stark entreprenörsanda

Med en stark entreprenörsanda och ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv, erbjuder Dorotea kommun många möjligheter för nya och etablerade företag. Det som utmärker personalen i Dorotea är lojalitet, ett "jäklar-anamma" och en finurlighet i att lösa problem. Får man problem som man själv inte kan lösa så tar man hjälp av något av de andra företagen på orten. 

Tillverkande industri och kundtjänst

Dorotea kommun är historiskt känd för sin tillverkningsindustri. På senare år har även företag inom it-support vuxit sig starka och har numer stora kunder över hela Sverige. Genom utbyggnaden av bland annat fibernätet och elnät har vi möjliggjort för företagare att etablera sig i våra byar och även i fjällbyarna. Det är en möjlighet som vi ser att fler och fler använder. 

Ett aktivt näringsliv

I Dorotea finns många aktiva företagare som deltar i olika organisationer och nätverk för att förbättra företagandets villkor och föra samhällsutvecklingen framåt. Näringslivsenheten stödjer utvecklingen i nätverken och arbetar aktivt för att marknadsföra Dorotea som etablerings- och besöksort.

Uppdaterad den 9 februari 2018

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
Tel: 0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare
Anders Karlsson
Tel: 073 - 053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Företagsbesök

Vill du sälja eller köpa bostad?