Betalsopsäckar

Istället för att ha ett sopkärl kan fritidshusägare köpa betalsopsäckar. Säckarna kostar 110 kronor per styck och säljs styckevis eller i rullar om tio i varje.

När man fyllt säcken kan du efter kontakt med personal på säljstället lämna säcken där.

I Dorotea köps säckarna hos OKQ8, MyWay eller kommunen och säcken lämnas på Återvinningscentralen som ligger efter väg 1052, cirka 400 meter från korsningen mot Östersund.

Försäljningsställen

Högland: Klatasmen, Långselevägen 10, 073-073 91 77  Lajksjöberg: Lajksjö Lanthandel AB, Storvägen 164, 0942-310 33

Ormsjö: Ormsjödalens Ica, Västra Ormsjö 70, 0942-201 01 Dorotea: Kommunhus, Storgatan 42 (säck lämnas på Dorotea ÅVC), 0942-140 24, 140 00


Dorotea: OKQ8, Storgatan 16, 0942-101 28

Dorotea: MYWay, Storgatan 26, 0942-104 30

 

Uppdaterad den 9 februari 2024,

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Cisy Farideh Siljebo
Telefon: 072 - 227 70 93 
farideh.siljebo@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se