Förslag till reviderat vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Avasjö vattentäkt

Dorotea kommun arbetar med att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen inom kommunen.

Avasjö är idag i en expansiv fas med flera planerade etableringar och kommande byggnationer. Avasjö förses med dricksvatten från en grundvattentäkt med bra vattentillgång och god vattenkvalitet vilket gör vattentäkten till en värdefull resurs.

Om du vill lämna synpunkter gör du det skriftligen till epost:
Johanna.myrland@afry.com

Dina synpunkter behöver ha lämnats senast den 26 november 2023.

Information om vattenskyddsområde Avasjö

Förslag på vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter

Uppdaterad den 31 oktober 2023,

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Cisy Farideh Siljebo
Telefon: 072 - 227 70 93 
farideh.siljebo@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se