Lyssna

Trafikregler och säkerhet

Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifter som gäller i Dorotea. Dessa innehåller särskilda trafikregler som gäller inom kommunen

Alla gällande trafikföreskrifter finns publicerade i Svensk trafikföreskriftssamling.

Mer information

Transportstyrelsen om lokala trafikföreskrifter

Uppdaterad den 13 december 2016

Trafik & Infrastruktur

Trafikenheten
(parkeringstillstånd, undantag från terrängkörningslagen med mera)

Registrator/Administration
Lisa Lundgren
Telefon: 0942 - 141 61

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se
_____________________________

Planering Kollektivtrafik

Kommunsekreterare

Monica Gahlin
Telefon: 0942 - 140 12
monica.gahlin@dorotea.se
_____________________________

Stadsnätsenheten

Vik. stadsnätsansvarig

Emma Björn
Telefon: 0942 - 140 28
emma.bjorn@dorotea.se

Tekniska enheten

Teknisk chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 47
bo.stenborg@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Joakim Jonsson
joakim.jonsson@dorotea.se
Fakturafrågor, flyttanmälningar etc
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se