Lyssna Insia

Avgifter och regler, abonnemang

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor. För att försöka minska på sopor har Dorotea en taxa som är uppdelad på fast avgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Genom att försöka minska på soporna hushåller man inte bara med jordens resurser utan också med sin egen ekonomi, eftersom hämtnings- och behandlingsavgiften betalas per gång man tömmer sin tunna.

Abonnemang

Den fasta kostnaden skiljer beroende på om du är villakund, lägenhetskund, fritidshuskund eller verksamhet. Den fasta kostnaden betalar drift och underhåll av miljöstation och åvc där farligt avfall som till exempel färgrester, lysrör och batterier samt grovavfall som till exempel trä, metall och trädgårdsavfall tas emot för vidare behandling eller deponering. Även planering, utveckling, kundservice samt datatjänster, annonser, webbinformation och tryckt material.

Insamlings- och behandlingsavgiften är lika stor oavsett kundtyp. Den skiljer endast beroende på vilken kärlstorlek man har valt. (190 eller 360 liter)

Grundavgift renhållning inklusive kärl (inklusive moms)

Flerfamiljshus, samfälligheter: 691 kronor per år.
Villor: 1 137 kronor per år.
Fritidshus: 914 kronor per år.
Företag och verksamheter: 1 025 kronor per år.

Tömningsavgift

190 liters kärl: 65 kronor per tömning.
360 liters kärl: 128 kronor per tömning.

Om du vill ändra storlek på kärlet eller beställa kärl kan du göra det via vår e-tjänst. Där kan du även ladda ner blanketter för att fylla i för hand om du vill.

Länk till beställning av sopkärl

Betalsopsäckar

Istället för att ha ett sopkärl kan fritidshusägare köpa så kallade betalsopsäckar. 

Länk till information om betalsopsäckar

Avfallsregler

För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de bestämmelser om hantering av avfall som gäller för kommunen, och en avfallsplan. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att fastställa avfallsplanen och föreskrifterna.

Länk till Föreskrifter för avfallshanteringen i Dorotea kommun

Länk till fullständig Avfallstaxa

Uppdaterad den 2 juli 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se