Lyssna Insia

Avgifter och regler, abonnemang

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor. För att försöka minska på sopor har Dorotea en taxa som är uppdelad på fast avgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Genom att försöka minska på soporna hushåller man inte bara med jordens resurser utan också med sin egen ekonomi, eftersom hämtnings- och behandlingsavgiften betalas per gång man tömmer sin tunna.

Abonnemang

Den fasta kostnaden skiljer beroende på om du är villakund, lägenhetskund, fritidshuskund eller verksamhet. Den fasta kostnaden betalar drift och underhåll av miljöstation och åvc där farligt avfall som till exempel färgrester, lysrör och batterier samt grovavfall som till exempel trä, metall och trädgårdsavfall tas emot för vidare behandling eller deponering. Även planering, utveckling, kundservice samt datatjänster, annonser, webbinformation och tryckt material.

Insamlings- och behandlingsavgiften är lika stor oavsett kundtyp. Den skiljer endast beroende på vilken kärlstorlek man har valt. (190, 360 eller 660 liter)

Exempel på kostnader (inklusive moms)

Abonnemangstyp Fast kostnad Insamlings- och behandlingsavgift (190 liters kärl)
Flerfamiljshus, samfälligheter 691 kr/år 65 kr/tömning
Villor 1 137 kr/år 65 kr/tömning
Fritidshus    914 kr/år 65 kr/tömning
Företag och verksamheter 1 025 kr/år 65 kr/tömning

Betalsopsäckar

Istället för att ha ett sopkärl kan fritidshusägare köpa så kallade betalsopsäckar. 

Läs mer om betalsopsäckar

Avfallsregler

För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de bestämmelser om hantering av avfall som gäller för kommunen, och en avfallsplan. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att fastställa avfallsplanen och föreskrifterna.

Ladda ner Föreskrifter för avfallshanteringen i Dorotea kommun

Ladda ner fullständig Avfallstaxa

Uppdaterad den 13 februari 2020

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71