Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Om du eller någon anhörig har drabbats av demenssjukdom och bor hemma finns det möjlighet att delta i dagverksamhet oavsett ålder.

Vår målsättning med verksamheten är att ge dig som deltar en meningsfull sysselsättning tillsammans med andra. Dagverksamheten kan också vara ett stöd och avlastning för dig som är anhörig.

Mer information hittar du under Omsorg & Stöd - Äldre - Demens - Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Länk till mer information

Uppdaterad den 6 december 2022

Kontakt

Mona Weidenbladh
mona.weidenbladh@dorotea.se
0942-141 52

Catarina Lindberg
catarina.lindberg@dorotea.se
0942-140 87