Energieffektiviseringsstöd till företagare

Nu finns det möjlighet för dig som företagare att söka stöd från Region Västerbotten för att minska din energikostnader, energieffektiviseringsstödet.

Vilka företag som är berättigad stöd och storlek på stödet kan du läsa mer på regionvasterbotten.se eller kontakta din kommunala energirådgivare jamal.mouneimne@vindeln.se.

Mer information

Länk till Region Västerbottens information om energieffektiviseringsstödet

Uppdaterad den 18 mars 2024

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Energi- och klimatrådgivare
Jamal Mouneimne
Telefon: 0933 - 141 39
Telefontid: mån, tis, tor 13:00 - 14:00
jamal.mouneimne@vindeln.se