Lyssna

Hemsjukvård

Hemsjukvården bedrivs i kommunal regi

Gemensam vision för hemsjukvården i Västerbotten

Ge patienterna/brukarna trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman. 

Vad tar kommunerna över?

  • Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för dem över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen.
  • Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar.
  • Intyg om bostadsanpassning
  • rehabilitering och habilitering i hemmet

Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

För hemsjukvård/hembesök gäller följande:

Tröskelprincipen, det vill säga hembesök erbjuds endast den som inte kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med stöd.

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Ombud för äldre

POAC
Telefon: 0940 - 552 59
Mobil: 070 526 48 14
personligtombud@vilhelmina.se

Adress:
Strandvägen 16 C
912 34 Vilhelmina

Hemsida: http://www.poac.se

Hemsjukvård

Kommunens distriktssjuksköterskor
Telefon: 0942 - 140 54, 0942 - 140 03
Telefontid: 08:00-09:00
hemsjukvarden@dorotea.se

Arbetsterapeut
Britt-Marie Öbrell
Telefon: 0942 - 141 84
britt-marie.obrell@dorotea.se

Sjukgymnast/fysioterapeut
Jenne Sihlén
Telefon: 0942 - 141 24
jenni.sihlen@dorotea.se