Lyssna

Första hjälpen

Om rätt hjälp kan ges under de första minuterna kan detta vara skillnaden mellan liv och död.

Goda råd

 • behåll lugnet
 • om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen
 • fördela arbetsuppgifterna
 • ge första hjälpen
 • varna andra som kan utsättas för fara
 • larma 112 SOS Alarm

Kontrollera alltid

 • Medvetande andas personen själv lägg i framstupa sidoläge stanna hos personen larma ambulans 112
 • Andning om andningen upphört, ge mun-till-mun-andning och larma ambulans 112
 • Puls känn efter på sidan av halsen om ingen puls känns har förmodligen hjärtat slutat slå larma ambulans 112
  - 30 bröstkompressioner och två inblåsningar.
  - Försök få hjälp att få tag i en hjärtstartare.
 • Blödning stoppa blödning genom tryckförband håll skadad kroppsdel i högläge låt den skadade personen ligga ned med benen i högläge
 • Brännskada kläder som fastnat i huden ska få sitta kvar spola skadad kroppsdel med svalt vatten i minst 15 minuter kontakta läkare om skadan bedöms allvarlig
 • Förgiftning Vid misstanke om olycka sök genast hjälp genom att ringa 112 – symptom kan dröja länge!
Uppdaterad den 4 maj 2017

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se