Talande webb

Med Talande webb är dorotea.se tillgänglig för den grupp människor som har svårt att läsa. Talande webb är ett hjälpmedel som läser upp webbsidor och pdf-filer, sparar uppläst tal som MP3 och markerar den text som läses upp.

Gör egna inställningar

När du öppnat Talande Webbs inställningar kan du göra en rad inställningar för hur programmet ska fungera.

Du kan till exempel välja uppläsningens hastighet. Hur du vill att den text som läses upp ska markeras, vilken färg texten och bakgrunden ska ha och hur stor texten ska vara. De inställningar du gör följer med på alla webbplatser du besöker.

Talande Webb fungerar i din smartphone eller surfplatta, på Mac och på PC. Du aktiverar Talande webb genom att klicka på högtalarsymbolen längst upp i fönstret till höger. Ett verktygsfält öppnas som gör att du kan peka och få menyer och innehåll uppläst samtidigt som du får en visuell återkoppling.

Uppdaterad den 14 november 2022,