Lyssna

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning om dödsboets tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaderna.

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras och inlämnas till Skatteverket för registrering. Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen om dödsboets tillgångar med andel i makes/makas giftorättsgods endast räcker till kostnader i samband med begravningen.

Dödsboanmälan kan enbart göras av socialnämnden och visar den ekonomiska situationen på dödsdagen. Dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom/tomträtt eller om oklarheter eller tvistigheter finns måste en bouppteckning göras.

I de fall där dödsboet saknar försäkring och/eller tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan ett ekonomiskt bistånd, begravningshjälp, sökas i samband med att dödsboanmälan upprättas.

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska göras får tillgångarna i boet uppgå till max 5000 kronor sedan följande kostnader avdragits.

  • Begravningskostnader och gravsten.
  • Kostnad för att ta hand om och utrymma bostaden.
  • Uppsägningshyra (enbart om den avlidne var ensamstående).
  • Det är en månads uppsägningstid vid dödsfall.

Observera! Avdrag för andra skulder/räkningar får inte göras.

Viktigt att tänka på

  • Betala inga räkningar utan begär anstånd hos fordringsägarna (inklusive hyresvärd) med att betala räkningar tills boutredningen är klar. Begravningskostnader är prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter.
  • Finns autogiron ska dessa stoppas.
  • Säga upp lägenheten, el, telefon, tv-licens och tidning med mera.
  • Ta reda på om det finns försäkringar.
Uppdaterad den 13 oktober 2017

Mer information

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en medlemsorganisation för cirka 400 privatägda begravningsbyråer i landet. På deras hemsida kan du hitta begravningsbyråer i din närhet.

Läs mer på Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida

Sök begravningsbyrå via karta

Begravningsombud

Knut Isaksson
Telefon: 0942 - 511 15
Mobil: 070 201 10 48
knut.isaksson@gmail.com