Lyssna

Tolk

Om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har du rätt till tolk. Alla myndigheter bör vid behov anlita tolk när man har kontakt med någon som inte behärskar svenska. Det är nödvändigt för att vara säker på att alla människor får vård och samhällsservice på lika villkor.

Myndigheten avgör om tolk ska bokas eller inte, och betalar kostnaden. Tolkarna har tystnadsplikt.

Du kan själv anlita tolk för privat bruk men får då stå för kostnaden själv.

Uppdaterad den 27 juni 2017

Integrationsenheten

Handledare
Astrid Rönnqvist
Telefon: 0942 - 141 74
Fax: 0942-141 74
Mobil: 070 511 40 28
astrid.ronnqvist@dorotea.se

Besöksadress
Villagatan 34D
917 31 Dorotea