Lyssna Insia

Avgifter och taxor

Riksdagen reglerar hur mycket kommuner får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kostnader för hyra regleras i hyreslagen.

Här nedan ges exempel på avgifter för boende, hemtjänst, matlådor med mera. Vill du se samtliga taxor och avgifter för socialnämndens område?

Ladda ner Sociala verksamheternas dokument om taxor och avgifter

Avgifter 2020

Hemtjänstavgift

Maxtaxa 2 125 kr

Nivå 1

598 kr/mån

Nivå 2

935 kr/mån

Nivå 3

1 454 kr/mån

Nivå 4

2 125 kr/mån

Särskilt boende

För särskild boendeform tillämpas nivå 4

Korttidsboende vård

90 kr/dag

   

Trygghetslarm

250 kr/månad 

Hemrehabilitering (<85 år)

Personer över 85 år betalar ingen avgift för hemrehabilitering

200 kr/månad

Hemsjukvård (<85 år)

Personer över 85 år betalar ingen avgift för hembesök eller hemsjukvård

200 kr/månad

Matlåda

52 kr/matlåda

Fullkost särskilt boende

3 371 kr/mån

Fullkost korttidsboende

118 kr/dag 

Nutritionsprodukter

 

Egenavgift: 250 kr/beställningstillfälle.

Maxavgift 400 kr/månad

Fotvård

350 kr/behandling

Färdtjänst

För frågor om färdtjänst vänligen kontakta vår biståndshandläggare
Uppdaterad den 9 januari 2020

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se

_____________________________

Individ och familjeomsorg (IFO)
Telefon: 0942-141 28, 0942-140 66, 0942-141 34

Telefontider
Reception: 08:00-11:30
Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 
_____________________________

Hemtjänst & Handikappomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38

Samordnare
Telefon: 0942-141 29 

_____________________________

Äldreomsorg

Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-140 99

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - torsdag 09-10

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54

_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00

_____________________________

Gemensam

Administration

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 28
Fax: 0942 - 141 26

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66
Fax: 0942 - 141 26

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34
Fax: 0942 - 141 26

social.omsorg@dorotea.se

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se