Lyssna

Begravningshjälp

Om det i dödsboet inte finns tillräckliga tillgångar för att betala begravningen kan man söka och få ekonomiskt bistånd till begravningen.

Dödsboet kan efter särskild prövning vara berättigad till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap § 1 SoL (Socialtjänstlagen) till hela eller delar av begravningskostnaden, men i regel inte högre än ett halv prisbasbelopp. Socialtjänsten gör då en bedömning av dödsboets ekonomi per dödsdagen för att på så sätt avgöra om ekonomiskt bistånd bör utgå eller inte.

Eventuella tillgångar i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går före andra kostnader, t.ex obetald hyra, el, telefon eller liknande. Det beviljade biståndet bör räcka till en värdig begravning. Socialtjänsten tar hänsyn till den avlidnes och anhörigas önskemål inom rimliga gränser. 

Dödsboets tillgångar avräknas från högsta godtagbara kostnad för begravning i de fall då bedömning görs om ekonomiskt bistånd kan ges.

De kostnader som kan ersättas vid en begravning är följande:

  • Begravningsbyråns kostnader  
  • Dödsannons i tidning  
  • Kista/urna  
  • Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
  • Enklare förtäring efter begravningsakten (begravningskaffe)
  • Transport  
  • Gravsten/inskription

Kostnader som ej ersätts är bland annat handbuketter, solist, middag, minnesalbum, tackannons

Kommunens högsta godtagbara kostnad för begravningsakt uppgår till 35 % av prisbasbeloppet (15680 kronor år 2017) samt till gravsten/inskription 15 % av prisbasbeloppet (6720 kronor år 2017)

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Mer information

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en medlemsorganisation för cirka 400 privatägda begravningsbyråer i landet. På deras hemsida kan du hitta begravningsbyråer i din närhet.

Läs mer på Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida

Sök begravningsbyrå via karta