Lyssna Insia

Sammanträdesdatum 2021

Här hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens två utskott samt miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige

29 mars 
14 juni
25 oktober
13 december

Kommunstyrelsen

15 februari 
8 mars
24 maj
4 oktober
22 november

Allmänna utskottet

26 januari 
23 februari
13 april
5 maj
14 september
2 november

Vård- och stödutskottet

25 januari 
22 mars
3 maj
15 juni 
13 september
1 november

Miljö- och byggnadsnämnden

8 februari
19 april
13 september
8 november

 

 

Uppdaterad den 23 april 2021