Lyssna

Sammanträdesdatum

Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder inom Dorotea kommun.

Sammanträdesdatum och tider 2018

Organ

jan

feb

mar

apr

maj

jun

Tid

Kommunfullmäktige   26   23   18 13.00
Kommunstyrelse   13   10   5 10.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

9

 19
20
17 8
22
12 08.00
Socialnämnd   14   18   13 10.00
Socialnämndens arbetsutskott 24 21 14   14
16
  08.00
Kultur- och utbildningsnämnd     16     12 17   10.00
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott   25   15 27     08.00
Miljö- och byggnadsnämnd       23    14.00

 

Organ

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige        15 26   13.00
Kommunstyrelse     25   6  11 10.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott    14
28
11 9
23
13 18 08.00
Socialnämnd     19   7 12 10.00
Socialnämndens arbetsutskott   21  5 10 14
21
  08.00
Kultur- och utbildningsnämnd        18    1   10.00
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott     29   18     08.00
Miljö- och byggnadsnämnd     17     19   14.00

 

Uppdaterad den 14 augusti 2018