Lyssna

Kontakta kommunen

Här kan du göra din felanmälan, lämna dina synpunkter eller klagomål samt skicka in ditt beröm till oss.Kontaktuppgifter
Vad gäller ärendet?


Felanmälan Bredband


T ex WAN=lyser inte, LAN=grön
Försök beskriva så utförligt som möjligt
Görs felanmälan på fel som visar sig vara på Kundens personliga utrustning debiteras Kunden 300 kronor.


Felanmälan Kabel-TV
Om du bor i en by
Namn på den som står på abonnemanget
Försök beskriva så utförligt som möjligt
Görs felanmälan på fel som visar sig vara på Kundens personliga utrustning debiteras Kunden 300 kronor.


Om du bor i en lägenhet
Felanmälan Gator, vägar, fastigheter, lokaler
Om du valt att vara anonym kan vi inte kontakta dig.


Felanmälan Vatten och avlopp
Om du valt att vara anonym kan vi inte kontakta dig.


Klagomål, beröm, synpunkter eller förslag
Beskriv så utförligt som möjligt
Om du valt att vara anonym kan vi inte kontakta dig


Bifoga fil
Bifoga gärna en bild som beskriver det fel som uppstått eller på annat sätt förtydligar ditt ärende

 

Uppdaterad den 4 januari 2017

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se