Avgifter och taxor inom kommunen

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp samt barnomsorg och äldre- och handikappomsorg. Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige året innan de ska gälla.

Uppdaterad den 12 januari 2023,

Ekonomienheten

Ekonomichef
Evy Ruotimaa
Telefon: 0942 - 140 20
evy.ruotimaa@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Ekonom
Peter Strömberg
Telefon: 0942 - 140 65
peter.stromberg@dorotea.se

  • Leverantörshantering
  • Bokföring

Ekonomiadministratör
Evelina Forsgren
Telefon: 0942 - 140 22
evelina.forsgren@dorotea.se

  • Autogiro
  • Bokföring av in- och utbetalningar
  • Påminnelser, krav och kronofogdeärenden