Avgifter och taxor inom kommunen

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp samt barnomsorg och äldre- och handikappomsorg. Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige året innan de ska gälla.

Uppdaterad den 16 januari 2024,

Ekonomienheten

Ekonomiansvarig
Jennie Saarinen
Telefon: 0942 - 140 20
jennie.saarinen@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Redovisningsekonom
Lena-Marie Eriksson
Telefon: 0942 - 140 98
lena-marie.eriksson@dorotea.se

Redovisningsekonom
Annelie Edlund
Telefon: 0942 - 140 22
annelie.edlund@dorotea.se

  • Kundreskontra-ansvarig