Lyssna Insia

Gymnasial vuxenutbildning

Dorotea Lärcentrum erbjuder kurser på gymnasial nivå genom samarbete med utbildningsnätverken Lapplandsvux och Västerbottensvux.

Studierna bedrivs i distansform med närträffar och/eller videokonferenser eller helt på distans via internet.

Ansökan till gymnasial vuxenutbildning görs till Dorotea Lärcentrum.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad den 17 februari 2020