Lyssna Insia

Gymnasial vuxenutbildning

Dorotea Lärcentrum erbjuder kurser på gymnasial nivå dels genom samarbete med Hjalmar Strömerskolan i Strömsund och dels genom utbildningsnätverken Lapplandsvux och Västerbottensvux.

Studierna bedrivs i distansform med närträffar och/eller videokonferenser eller helt på distans via internet.

Ansökan till gymnasial vuxenutbildning görs till Dorotea Lärcentrum.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad den 14 juni 2018