Lyssna

Gymnasial vuxenutbildning

Dorotea Lärcentrum erbjuder kurser på gymnasial nivå dels genom samarbete med Hjalmar Strömerskolan i Strömsund och dels genom utbildningsnätverken Lapplandsvux och Västerbottensvux.

Studierna bedrivs i distansform med närträffar och/eller videokonferenser eller helt på distans via internet.

Ansökan till gymnasial vuxenutbildning vårterminen 2018

Görs till Dorotea Lärcentrum. För mer information kontakta;  studie- och yrkesvägledare.

Omvårdnadsprogrammet för vuxna

Bild - Omvårdnadsprogrammet för vuxna
Dorotea Lärcentrum erbjuder utbildning till undersköterska via Vilhelmina Lärcentrum eller Hjalmar Strömerskolan - Strömsund. Studierna bedrivs i distansform med lärarledda lektioner i Vilhelmina eller i Strömsund en till två dagar per vecka.

Om Du har kompetens motsvarande vårdbiträdesutbildning eller annan utbildning kan en eller flera kurser valideras beroende på Dina erfarenheter och kunskaper.

Utbildningen ger Dig bred kompetens för arbete med:

Äldrevård, akutsjukvård, social omsorg mot funktionsnedsättning och psykiatri.


Lapplandsvux

Gymnasiekurser på distans med kvalitet.

Biologi 1, 2 Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
Religion 1, 2 Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Engelska 5, 6 Matematik 1a, 2a, 3c, 4
Svenska 1, 2, 3 Naturkunskap 1a1, 1a2
Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a Redovisning 1,2
Fysik 1a, 2 Kemi 1, 2

Ansökningsblankett och information kan fås av
Dorotea Lärcentrum, Studie- och Yrkesvägledare - Matilda Markusson
samt på www.lapplandsvux.se


Logotyp. Lapplandsvux. Logotyp. Dorotea Lärcentrum.

Uppdaterad den 25 oktober 2017