Lyssna Insia

Gymnasial vuxenutbildning

Dorotea Lärcentrum erbjuder kurser på gymnasial nivå genom samarbete med utbildningsnätverken Lapplandsvux och Västerbottensvux.

Studierna bedrivs i distansform med närträffar och/eller videokonferenser eller helt på distans via internet. 

Du kan ansöka om studiemedel från CSN under din utbildning.

Ansökan till gymnasial vuxenutbildning görs till Dorotea Lärcentrum.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad den 3 mars 2020