Grundläggande vuxenutbildning

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Du kan läsa kurser inom de flesta ämnen som ingår i grundskolan. Utbildningen förbereder dig dels för att kunna arbeta och delta i samhället och dels för fortsatta studier på gymnasienivå.  

Om du vill kan du kombinera studierna med utbildning i andra ämnen till exempel 

svenska för invandrare, alternativt jobb eller praktik. 

Här hittar du mer information om vårt utbud: 

Grundvux - Lapplandsvux 

Studera i Dorotea | Hermods 

Uppdaterad den 3 juni 2024,