Lyssna Insia

Avgifter och taxor

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp samt barnomsorg och äldre- och handikappomsorg. Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige året innan de ska gälla.

Service och tjänster som är avgiftsbelagda är:

Ladda ner sammanställning av nämndernas taxor via filerna nedan:

Uppdaterad den 1 juli 2019

Ekonomienheten

Ekonomichef
Emil Blomberg
Telefon: 0942 - 140 20
emil.blomberg@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Ekonom
Haseeb Zaman Babar
Telefon: 0942 - 140 65
haseeb.zaman.babar@dorotea.se

  • Leverantörshantering
  • Bokföring

Ekonomiadministratör
Inger Öhrnell
Telefon: 0942 - 140 22
inger.ohrnell@dorotea.se

  • Autogiro
  • Bokföring av in- och utbetalningar
  • Påminnelser, krav och kronofogdeärenden