Nyheter

27 oktober 2022

Kartläggning av kompetensbehov inom data och IT

Den 13 oktober beslutade Akademi Norrs direktion om ett långsiktigt strategiskt arbete där de bland annat fokuserar på företagens behov. De ska arbeta med att samla företagens efterfrågade kompetenser och hitta en långsiktig lösning för hur man arbetar med kompetensförsörjning så att även små företags volymer kan ligga till grund för en kritisk massa för både universitets- och yrkeshögskoleutbildningar likaväl som kortare specialkurser.