Lyssna Insia

Anslagstavla

Begäran om plansamråd för detaljplan Sutme 1:2 inom Dorotea kommun, Västerbottens län

Begäran om plansamråd för detaljplan Sutme 1:2 inom Dorotea kommun, Västerbottens län

Kungörelse

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2019-08-29
Ansvarig för kungörelse
Per Nilsson

Sutme 1:2

 

 

Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär tillkännagivanden?
Att tillkännage är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Tillkännagivelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.