Lyssna Insia

Anslagstavla

Granskningsutställning för detaljplan, del av Borga 7:45

Detaljplan för del av Borga 7:45 ligger nu ute för granskning.

Kungörelse

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2020-02-13
Ansvarig för kungörelse
Per Nilsson, Byggnadsinspektör

Granskningstiden är 14 dagar och pågår mellan 17 februari till 2 mars.

Tillhörande handlingar och information finns här.

Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär tillkännagivanden?
Att tillkännage är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Tillkännagivelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.